Lestijden / Contributie / Bonden
 


Maandag 18.45 - 20.45 uur.

Gezamenlijke training voor zowel de junioren en de senioren.

Wij hanteren een gezamenlijke training , dus elk lid kan/mag beide uren mee doen!
 
Hoofd-trainer : Shihan Peter Vreven
Trainer : Sensei Jan Lich
Trainer : Sensei Casper de Vries
 

 
Donderdag 18.45 - 20.45 uur. 
 
Gezamenlijke training voor zowel de junioren en de senioren.
 
Wij hanteren een gezamenlijke training , dus elk lid kan/mag beide uren mee doen!
 
Hoofd-trainer : Shihan Peter Vreven
Trainer : Sensei Jan Lich
Trainer : Sensei Casper de Vries
 


Voor algemene vragen en/of nadere informatie kunt U contact opnemen met : 

Peter Vreven Shihan
Voorzitter / Hoofd-trainer
E : taibudosleen@gmail.com
T : 06 - 52 63 53 73 
  

Contributie  Tai Budo

Junioren t/m 14 jaar € 15.50 per maand ( 2 x per week )  
Senioren vanaf 15 jaar € 20.00 per maand ( 2 x per week ) 

Examenbijdrage is € 15.00 ( per examen t/m 1e Kyu )
 
Bij het aangaan van een lidmaatschap bij de vereniging is éénmalig inschrijfgeld á € 12.50 verschuldigd.
Bij het aangaan van een lidmaatschap bij de vereniging ontvang je éénmalig het Tai Budo embleem gratis.


I.B.F. Internationale Budo Federatie ( Sectie All-round Karate ).

Contributie per jaar € 15.00 voor leden t/m 15 jaar.
Contributie per jaar € 20.00 voor leden vanaf 16 jaar en ouder.
éénmalige bijdrage á € 15.00 voor de budopas en badge.

Let op !!
Het lidmaatschap I.B.F. staat los van het lidmaatschap bij de vereniging Tai Budo.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap Tai Budo ,
dient U bij het willen beëindigen van het lidmaatschap I.B.F. hiervoor zelf zorg te dragen!!


In verband met een verplichte zomerstop ( 6 weken ) en Kerstvakantie ( 2 weken ),
wordt er effectief op jaarbasis 10 maanden getraind.
Tijdens de zomerstop is er daarom over een periode van 2 maanden géén contributie verschuldigd. 

Contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.Uiteraard mag ook voor meerdere maanden vooruit betaald worden.
Wij werken niet met automatische incasso , dus U dient zelf zorg te dragen voor tijdige betaling. 
Contributie en membership I.B.K. overmaken aan : 
Tai Budo  NL75RABO 0134 4350 79  m.v.v. naam + periode.