Algemene info 
 
Gedragsregels / Dojo etiquette

Sta 5 minuten voor aanvang van de les , omgekleed klaar. 
Betreden van de Dojo en tatami is alleen toegestaan :
blootsvoets , met een schone Gi , een correct geknoopte Obi, een schoon lichaam ,
kort geknipte nagels en zonder sieraden die jezelf of anderen kunnen verwonden. 
Bij het betreden van de Dojo en Tatami correct groeten , met een luid en duidelijk "Osu".
Het verlaten van de Tatami en Dojo gebeurt op de zelfde wijze. 
Tijdens de les wordt de Dojo alleen verlaten met toestemming van de Shihan , Sensei of Sempai. 
De hoofd-instructeurs worden aangesproken met "Shihan" of "Sensei" , assistent-instructeurs met "Sempai". 
Tijdens uitleg door de lesgevende neemt iedereen de aandachtshouding aan en luistert aandachtig.
Als men de uitleg begrepen heeft , antwoorden met "Osu". 
Voor praten , discussiëren en commentaar geven is er genoeg gelegenheid ná de training. 
Binnen de Dojo en daar buiten wordt van elke beoefenaar verwacht dat hij/zij zich correct en respectvol gedraagt.
Bij respectloos- en/of wangedrag kunnen deelnemers de toegang tot de trainingen ontzegd worden.
De Dojo dient ten alle tijden schoon en opgeruimd te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van alle beoefenaars.
Het nuttigen van voedsel of drankjes is niet toegestaan binnen de Dojo.
Buiten de Dojo is het een beoefenaar niet toegestaan om te eten , drinken of te roken met de Obi omgeknoopt. 
Bijdrage dient op tijd voldaan te worden. Bij achterstand kan de toegang tot de trainingen ontzegt worden.
Bij deelname aan de trainingen erkent elke deelnemer dit reglement en dient dit op te volgen.  
 
Kledingvoorschrift

Tijdens de proeflessen kan gewone sportkleding gedragen worden ( sportbroek en t-shirt , blote voeten ).
Bij langere tijd deelnemen is het dragen van een Gi ( pak ) verplicht.
Tijdens de trainingen wordt een witte Gi gedragen.  
 
Aanspreektitels 
5de t/m 7de Dan-drager spreekt men aan met  "Shihan"
1e t/m 4de Dan-drager spreekt men aan met  "Sensei"
1ste Kyu-drager spreekt men aan met  "Sempai"
Hoogst gegradueerde ná de lesgevende spreekt men aan met  "Sempai"
Alle andere beoefenaars spreekt men aan met  "San".  
 
Examen-eisen

Examens in onze Dojo worden afgenomen op de Japanse manier , "laat maar zien wat je kunt / beheerst".
Tijdens een examen kunnen alle technieken gevraagd worden , welke tijdens de trainingen zijn behandeld.
Afhankelijk van de graduatie wordt beoordeeld met welke perfectie de gevraagde techniek wordt uitgevoerd.
Hoe hoger de graduatie , hoe meer perfectie wordt verwacht. Dit geldt ook voor de getoonde spirit.

Drie belangrijke onderdelen zijn :

Techniek ( Kihon , Kumite en Kata ) , Spirit ( inzet en conditie ) , Sparren ( vrij vechten ).
Bij het niet 100 % voldoen aan de eisen bestaat de mogelijkheid tot een her-examen.
 
Graduatie-systeem Allround Karate zoals gehanteerd door de Dojo Tai Budo

8ste Kyu = witte band
8ste Kyu = witte band + gele slip ( junioren )
7de Kyu = gele band
7de Kyu = gele band + oranje slip ( junioren )
6de Kyu = oranje band
6de Kyu = oranje band + groene slip ( junioren )
5de Kyu = groene band
5de Kyu = groene band + blauwe slip ( junioren )
4de Kyu = blauwe band
4de Kyu = blauwe band + bruine slip ( junioren )
3de Kyu = bruine band - 1 streep
2de Kyu = bruine band - 2 strepen
1ste Kyu = bruine band - 3 strepen
1ste Dan = zwarte band - 1 gouden streep 
2de Dan = zwarte band + 2 gouden strepen enz. 
 
Afbeelding invoegen